Vårt arbete med rättspsykiatri

Delaktighet och inflytande är centrala delar i vårdens innehåll. Uppdrag Psykisk Hälsa arbetar för att stärka personers delaktighet på alla nivåer.  

En hand omsluter delar av ett stålstaket.

Delat beslutsfattande är en metod som syftar till att öka engagemang och delaktighet för en enskild patient eller brukare. Det handlar om att en patient eller brukare tillsammans med vård-/omsorgspersonal kommer överens om hur nästa steg i behandlingen eller det sociala stödet ska vara.

Delat beslutsfattande är en högprioriterad metod i nationella riktlinjer och kan användas både i kommunal som landstingsdriven verksamhet.

Checklista för vårdinnehåll

Under 2015 har vi arbetat med att ta fram en checklista för vårdinnehåll i samarbete med rättspsykiatriska föreningen. Materialet skickades 2016 ut via en webb-enkät till rättspsykiatriska verksamheter i alla regioner för att samla in synpunkter. Om du arbetar inom rättspsykiatrin och skulle vilja tycka till om materialet får du gärna höra av dig till oss!

Webb-TV sändningen innehåller bland annat: 

  • Bergwallkommissionens slutsatser kring rättspsykiatrin
  • Panelsamtal kring öppenhet och delaktighet
  • Presentation av brukarföreningen PAR – Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin

Webb-TV Seminarium kring rättspsykiatri arrangerat den 3 november 2015 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 27 november 2017 av Philimona Mulugeta Är du intresserad av att beställa material?