Tvångsvård och rättspsykiatri

Sveriges Kommuner och Landsting bedriver ett nationellt förbättringsarbete för att minska behovet av tvångsåtgärder inom psykiatrin.

Att tvingas till vård mot sin vilja är ett allvarligt ingrepp i integriteten och kan upplevas som mycket kränkande. Därför är det viktigt att tvångsvård bara används i yttersta nödfall, och att den utförs så bra som möjligt.

Även tvångsvård som rättslig påföljd, rättspsykiatrisk vård, måste präglas av kvalitet, inflytande och delaktighet.

Systematiskt utvecklingsarbete under flera år

Det nationella arbetet med att minska förekomsten av tvångsvård och tvångsåtgärder har pågått sedan 2008, främst genom olika versioner av genombrottsprogrammet Bättre vård – mindre tvång.

Genombrottsprogrammet har bland annat erbjudit landstingen och regionerna olika aktiviteter för att främja utvecklingen, och 2015 delades 50 miljoner kronor ut mellan de landsting som

  • kunde visa att de har identifierat den tiondel av patienterna som blir föremål för flest tvångsåtgärder
  • kunde redovisa en uppföljning av 2015 års handlingsplan
  • kunde redovisa en handlingsplan för 2016
  • hade deltagit i nationella utvecklingsaktiviteter
  • hade deltagit i ett gemensamt kvalitetssäkringsarbete för de med flest tvångsvårdstillfällen och den tiondel av patienterna som utsätts för flest tvångsåtgärder
  • kunde visa egna aktiviteter på området och som rapporterade samt analyserade sina tvångsvårdtillfällen och tvångsåtgärder till patientregistret.

Informationsmaterial om psykiatrisk tvångsvård

Material för och om vuxna

Nationell samling för psykisk hälsa, NSPH, och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en broschyr för vuxna om psykiatrisk tvångsvård. Den finns på 14 språk samt med teckentolkning. Broschyren finns att ladda ner som pdf genom SKL:s webbutik.

Patientinformation om psykiatrisk tvångsvård och vad som händer vid omhändertagande.

Material för och om barn och unga

Socialstyrelsen har gjort en informationsbroschyr för barn och unga om deras rättigheter i psykiatrisk tvångsvård. De har också gjort en broschyr som beskriver vad som gäller när barn och unga tvångsvårdas med beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Materialet kan användas som stöd för den som ska informera barn och föräldrar.

Dina rättigheter i tvångsvården (Psykiatrisk) – vård enligt LPT

Dina rättigheter i tvångsvården (Rättspsykiatrisk) – vård enligt LRV

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 12 april 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?