Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Uppdrag Psykisk Hälsa har fått tre miljoner av regeringen för att under 2015 göra en förstudie om hur man kan möta ohälsa hos nyanlända och asylsökande. För att kunna tillgodogöra sig skola, svenskaundervisning eller få full effekt av sysselsättning är det viktigt att inte hindras av psykisk eller psykisk ohälsa. Förstudiens syfte är att öka hälsoundersökningar och att identifiera behov och erbjuda tidiga insatser för att förhindra en negativ utveckling av den fysiska och psykiska hälsan samt öka förutsättningarna för en snabb återhämtning och etablering i Sverige. Utmaningen är att snabbt öka kapaciteten i hela landet och på alla nivåer – från insatser som ges till alla till behandling i den specialiserade psykiatrin. 

Förstudien har tre delar:

  1. Se till att alla får en hälsoundersökning
  2. Att vid behov erbjudas Hälsoskola
  3. Att undersöka vilket stöd som behövs för att utöka traumavåden.

Ett mindre landsting eller en del av ett större landsting kommer att erbjudas delta i förstudien. Projektet kommer även att samla in och tillgängliggöra de väl fungerande arbetssätt inom detta område som finns spridda över landet.

Målgrupp

Målgrupp är bland vuxna alla asylsökande när det gäller hälsoundersökningar, hälsoskola, psykiatrisk vård som inte kan anstå för vuxna. För personer som fått uppehållstillstånd handlar det om de som behöver tidiga insatser eller specialistbehandling. Alla barn som kommer som asylsökande när det gäller hälsoundersökningar och stöd i boende samt de som har behov av tidiga eller omfattande insatser på specialistnivå.

Läs hela projektansökan – Psykisk ohälsa hos nyanlända.

Seminariet om psykisk hälsa hos nyanlända som arrangerades 6 oktober 2015

Läs mer om psykisk hälsa hos nyanlända

Vi behöver veta – vad gör ni?

Ett första steg i projektet med psykisk hälsa hos nyanlända och migranter är att ta reda på vilka behov och utmaningar som finns i verksamheterna. Vad fungerar bra hos er? Vad skulle ni vilja ha hjälp med? Maila: maria.nystromagback@skl.se

 

  • Senast ändrad den 15 april 2016