I Sverige kostar varje barn samhället ca 3,5 miljoner kronor från att de föds till att de går ut gymnasiet. Vet vi att dessa pengar används på bästa sätt och om barn med särskilda behov får rätt insatser så att den investering som görs förvaltas?

Temat har syftat till att utveckla och förtydliga konceptet sociala investeringar, att ta fram modeller för hur man kan arbeta med sociala investeringar och att stödja implementeringen av dessa modeller.

 

Ladda ner allt tillgängligt material från slutkonferensen nedan;

Affisch: Barns utveckling (PDF)
Barnhälsoindex – för Sveriges kommuner (PDF)
Barnavårdskarriärer – Studie av risktecken och insatser (PDF)
Broschyr: Sociala investeringar – Ale kommun (PDF)
Enkät: Sociala investeringar (PDF)
Guide: Vänta inte (PDF)
Guide: För effektutvärdering (PDF)
Hedemoras ledningsorganisation för tidiga insatser (PDF)
Organisering och styrning av sociala investeringar (PDF)
Rapport: Sociala investeringar i Ale kommun (PDF)
Rapport: Umeås arbete med sociala investeringar (PDF)
Sociala investeringar – från dröm till verklighet (PDF)
Värdet av en god uppväxt (PDF)
Utvärdering av SkolFam 2 (PDF)
Översikt över sociala investeringsprojekt (PDF)


Läs mer om tidiga insatser >

  • Senast ändrad den 6 januari 2017