Nu lanseras Sveriges första sociala investering som genomförs genom ett socialt utfallskontrakt mellan en extern finansiär och en offentlig part.
Soc_inv_utfallskontrakt_grundideen1

Klicka på bilden för att se hela figuren.

Under hösten 2015 har ett samarbete bedrivits mellan Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) och Health Navigator med det övergripande syftet att förbättra situationen för barn och unga i Norrköpings kommun som är placerade i Hem för Vård och Boende (HVB) eller i boende som tillhör Statens Institutionsstyrelse (SiS).

Samarbetet har resulterat i Sveriges första sociala utfallskontrakt, vilket är ett nytt sätt att genomföra sociala investeringar och utgör ett komplement till Norrköpings sociala investeringsfond. Ett socialt utfallskontrakt ger möjlighet att, genom ett samarbete mellan en extern finansiär och en offentlig part, finansiera och stimulera metodutveckling för att uppnå förbättrade resultat för målgrupper med störst behov. Modellen är ett exempel på hur samhällets aktörer på ett konkret sätt gemensamt kan stimulera och stödja social innovation med fokus på förbättrade livsvillkor men också med syfte att hitta samhällsekonomiskt hållbara lösningar.

Den sociala investeringen syftar till att uppnå mänskliga och ekonomiska vinster genom en insats för att minska risken för återplacering och förbättra skolprestationerna för HVB- och SiS-placerade barn och unga.

Sociala investeringar – en ljusnande framtid är svår

Läs mer om vad sociala investeringar är – 17 frågor och svar

Inbjudan till pressträff måndag 15/2-2016

Norrköpings kommun lanserar socialt utfallskontrakt – Sveriges första social impact bond (Social Impact Bonds, förkortat SIB, är ett instrument för att finansiera välfärdstjänster och lanserades för första gången av Social Finance i Storbritannien 2010).
Media är välkomna till en pressträff för att få mer information kring det sociala utfallskontraktet.

Datum: 15 februari
Tid: klockan 11.00
Plats: Lokalen Gullolle i Rådhuset, Drottninggatan 2, Norrköping

Deltar på pressträffen gör:
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun
Henrik Storm Dyrssen, VD på Leksell Social Ventures
Ing-Marie Wieselgren, projektchef på SKL Uppdrag psykisk hälsa
Josefin Klingvall, projektledare på Health Navigator
Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör Norrköpings kommun
Malin Bengtsson, ekonom Sociala investeringar, Norrköpings Kommun

Kontakt presskonferens: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Kontaktpersoner

Kontakt Norrköpings kommun:

Cecilia Karlsson
Folkhälsocontroller
Ekonomi- och styrningskontoret
011-15 29 51

Malin Bengtsson
Ekonom Sociala investeringar
Ekonomi- och styrningskontoret
011-15 12 28 

Kontakt Uppdrag Psykisk Hälsa

Lotta Jernström
Handläggare med informationsansvar
08-452 77 04
070-621 11 96

  • Senast ändrad den 20 maj 2016