Tips och stöd till det suicidpreventiva arbetet

Informationen på denna sida riktar sig främst till verksamheter i deras suicidpreventiva arbete. Här finns information om och kontaktuppgifter till organisationer som riktar sitt stöd till enskilda för verksamheter att hänvisa till, samt till organisationer som ger stöd direkt till verksamheter, i form av till exempel beslutsstöd och utbildning.

Hjälpte informationen på sidan dig?