Totalt var 31 kommuner påkopplade den 10 maj 2016 och ytterligare cirka 45 kommuner har erhållit mer ingående information om tjänsten. Cirka 760 intresseanmälningar har förmedlats via tjänsten till anslutna kommuner.

Den nationella e-tjänsten FamiljehemSverige är framtagen av projektet Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet är att underlätta och säkerställa kommunernas arbete med prioritering och sortering av inkommande intresseanmälningar för att bli familjehem.

Familjehem är ett alternativ för barn som av olika skäl inte kan bo med sina föräldrar. Men det är viktigt att familjen är trygg och stabil och detta gäller oavsett om barnet ska bo där en kortare eller längre tid.

Under förra året tog Sverige emot drygt 35 000 ensamkommande flyktingbarn och många av dem behöver ett familjehem. Efterfrågan på familjehem har ökat kraftigt.

Så fungerar tjänsten

Tjänsten innehåller ett självtest och en intresseanmälan. Med hjälp av självtestet kan privatpersoner lätt få en uppfattning om vad det innebär att vara familjehem. Självtestet togs fram, då det vid kontakt med kommuner framkom att kunskapen om vad åtagandet innebar var lågt. Formuläret med intresseanmälan innehåller frågor som efter de besvarats, via en säker kommunikationsplattform (SecureMailbox), skickas till den kommun privatpersonen väljer. Svaren i sin tur värderas utifrån den sökandes engagemang och livssituation. Allt för att underlätta den initiala bedömningen och sorteringen av inkommande intresseanmälningar.

Anslut i maj och var med och påverka!

I april skickades en enkät ut till de 24 kommuner som var påkopplade på e-tjänsten. 22 svar inkom. Det var mest direktanvändare av tjänsten som svarade det vill säga familjehemssekreterare. Hela 80 % kan rekommendera e-tjänsten. Resterande del uppger att de vill prova den mer eller få vissa justeringar gjorda innan de kan ta ställning till om de kan rekommendera den eller ej. Förslag på förbättringar har åtgärdats medan andra förslag som inkommit via enkätsvar ska diskuteras på en workshop för de kommuner som redan anslutits eller som visar intresse under maj.

Anmäl kommunens intresse eller gör testet som privatperson på: www.familjehemsverige.se 

Läs mer och hämta material på: www.uppdragpsykiskhalsa.se/familjehemsverige

  • Senast ändrad den 13 maj 2016