Stimulansmedel i länet

För att kunna genomföra länsgemensamma satsningar har Region Stockholm och de 26 kommunerna i Stockholms län avsatt fyra procent av sina stimulansmedel under både 2016 och 2017 till en gemensam pott. Se tabell nedan.

Under 2017 fanns det 4 528 193 kronor till länsgemensamma satsningar och för 2018 är summan 4 542 924 kronor. Den länsgemensamma potten ska täcka delar av de aktiviteter som listats både i handlingsplanen för barn och unga samt i handlingsplanen för 25 år och uppåt, se respektive aktivitet för mer information.

Om kommuner och landsting i länet önskar genomföra fler, eller mer omfattande, länsgemensamma satsningar kring psykisk hälsa, kan förslagsvis ytterligare stimulansmedel avsättas kommande år under förutsättning att Regeringen och SKR gör nya överenskommelser kopplat till stimulansmedel (2018 och 2019).

Fördelning av stimulansmedel psykisk hälsa 2018 inom Region Stockholm

I enlighet med 2018-års överenskommelse fördelas stimulansmedel till årets prioriterade områden. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för den del som tillfaller Region Stockholm.

Vid frågor kontakta Damir Kurtovic eller Hanna Gustafsson som arbetar vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.