RPO Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett av 26 regionala programområden (RPO) för kunskapsstyrning i sjukvårdsregion Stockholm – Gotland. Varje programområde hanterar aktuella och strategiska frågor för olika medicinska specialiteter, anpassar och omsätter kunskap som tas fram nationellt så att den når till mötet mellan vårdgivare och patient. Området psykisk hälsa är brett och omfattar allt från främjande och förebyggande insatser till högspecialiserad vård, riktad till barn, unga och vuxna.

 

Mer information om regionalt programområde psykisk hälsa: