Det nationella arbetet

I arbetet med psykisk hälsa finns det policy- och styrdokument på nationell nivå, regional nivå och lokal nivå.

Regeringens strategi

Den 17 december 2015 beslutade regeringen om en ny strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020. Syftet med regeringens strategi är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt arbete, med ett gemensamt ansvarstagande inom ordinarie strukturer.

Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020

Överenskommelse

Överenskommelsen för 2018 mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utgör utgångspunkten för arbetet de närmaste åren utifrån behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa – det nationella projektet

Nationella Uppdrag Psykisk Hälsa utgör en del av överenskommelsen kring psykisk hälsa, mellan SKR och Regeringen (Socialdepartementet). Det nationella projektet bedrivs åren 2015–2018 och har föregåtts av flera relaterade satsningar, som Psynk, för att stödja utvecklingen av insatser för att förstärka psykisk hälsa i kommuner och landsting/regioner.

uppdragpsykiskhalsa.se