World Mental Health Day: Psykisk hälsa har ingen ålder

Datum: 10 oktober 2019, kl 09:00 - 15:30
Organisatör: NSPH & Riksförbundet Hjärnkoll
Pris: 800 kronor inkl. kaffe och lunch. Brukardeltagare 300 kronor. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på en annan person.
Plats: Scandic Alvik, Bromma

Det här eventet har passerat.

Pyskisk hälsa har ingen ålder
– en inspirationsdag om vägar till förbättrad psykisk hälsa hos äldre

Många äldre mår psykiskt dåligt utan att samhället uppmärksammar problemet eller ger den vård och det stöd som behövs för att må bättre. Psykisk ohälsa ska inte misstas för en naturlig del av åldrandet. Med öppenhet och kunskap kan den synliggöras, förebyggas och lindras. NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll bjuder därför in till en inspirationsdag där vi uppmärksammar sätt att skapa delaktighet och medvetenhet hos äldre om psykisk ohälsa.

Få inspiration, kunskap och motivation att synliggöra och minska den psykiska ohälsan hos äldre. Dagen ger en nulägesbeskrivning av äldres psykiska hälsa samt visar på möjligheterna med samtalsgrupper för seniorer som arbetsmetod.

Dagen vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg, politiker, intresseorganisationer och myndighetspersoner som arbetar med frågor kring äldres (psykiska) hälsa. Vi hoppas även att engagerade inom organisationer som företräder äldres intressen, cirkelledare samt NSPH- och Hjärnkoll-aktiva ska vilja delta.

Sista anmälningsdatum till konferensen är måndagen den 30 september. 

Glöm inte att anmäla dig här
Om evenemanget på vår hemsida
Direktlänk till programmet som PDF
Evenemanget på Facebook

Programmet i detalj:

08.30
Registrering

09.00
Introduktion till dagen

09.10
En musikhistoria utan slut – en musikalisk och personlig resa
Janne Schaffer

10.10
Att åldras och leva med psykisk ohälsa – en berättelse utifrån egen erfarenhet
Seniorambassadör, Riksförbundet Hjärnkoll

10.30
Förmiddagspaus

10.50
Forskningrapport: Äldres psykiska hälsa – en lägesbeskrivning
Stefan Fors, Karolinska Institutet, ansluten till ARC (Aging Research Center)

11.40
Det är aldrig för sent att må bra – Hjärnkolls seniorsatsning
Marie Milling, Riksförbundet Hjärnkoll

12.00
Lunch

13.00
Åldrandets möjligheter – ett panelsamtal om samtalsgrupper för seniorer
Moderator: Milja Ranung, Nestor

14.00
Presentation av nya NSPH-projektet Åldras och må bra
Ida Malm, projektledare, NSPH

14.20
Eftermiddagspaus med tillfälle att nätverka

14.40
Att åldras och leva med psykisk ohälsa – en berättelse utifrån egen erfarenhet
Seniorambassadör, Riksförbundet Hjärnkoll

15.00
Reflektioner kring årsrikedom.
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (liberalerna)

15.25
Avslutning