Workshop: utvecklingsarbete kring SIP

Datum: 20 september 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: SKR, Sveriges kommuner och regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Alla intresserade av SIP
Anmälan

Programmet är under utveckling, mer information kommer.