Workshop om det förebyggande arbetet kring psykisk hälsa inom förskola och skola

Datum: 12 april 2019, kl 09:00 - 15:00
Organisatör: STORSTHLM
Plats: Usine Konferens; Södermalmsallén 36
Målgrupp: Chefer inom utbildningsförvaltningen, förskolan, skolan och elevhälsan

Det här eventet har passerat.

Välkommen att medverka i processen om hur förslaget Regionalt Resurscentrum Psykisk Hälsa Stockholm-Gotland kan utformas för att stödja skolans, förskolans och elevhälsans verksamheter på bästa sätt.

Projekt Regionalt Resurscentrum Psykisk Hälsa Stockholm-Gotland pågår i samverkan med Region Stockholm och Region Gotland. I december 2019 ska projektet leverera ett förslag på en samverkande organisation mellan Stockholms läns kommuner och Region Stockholm för effektiva kunskapsspridande strukturer kring arbetet för det övergripande målet jämlik psykisk hälsa. Förskolan och skolan inklusive elevhälsan har en viktig roll genom sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete för en god lärmiljö.

Läs hela inbjudan.

Sista anmälningsdag 3 april. Frågor kontakta Eva Olanders.