Workshop om psykisk ohälsa

Datum: 13 mars 2019, kl 13:00 - 17:00
Organisatör: Forum för Health Policy
Pris: 900 SEK (Forum för Health Policys medlemmar och forskarnätverk samt patientrepresentanter går gratis)
Plats: Stockholm, lokal meddelas senare

Det här eventet har passerat.

Den 13 mars 2019 bjuder Forum för Health Policy in till en workshop om psykisk ohälsa, ett högaktuellt ämne som berör Forums samtliga tre fokusområden; Personcentrerad vård och omsorg, Effektivitet och Kvalitet samt Innovation och Digitalisering.

Allt fler barn och unga i Sverige lider av psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats. Bland äldre personer lider cirka 20 procent av psykisk ohälsa. Eftersom en allt större andel av befolkningen utgörs av äldre personer, är psykisk ohälsa en av vår tids största folksjukdomar.

Psykisk ohälsa är också en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och står för drygt 40 % av sjukfrånvarokostnaderna. Den totala kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige beräknades år 2012 uppgå till 184 miljarder kronor.

Utmaningarna inom detta område är många, bland annat;

  • Medicineringen, problematik med såväl över- som undermedicinering
  • Bristande samordning mellan vård, omsorg och socialtjänst
  • Glapp mellan beroendevård och psykiatri
  • Bristande kompetens i primärvården – en tredjedel av landets vårdcentraler saknar psykolog
  • Bristande kunskapsstyrningen och uppföljning
  • Innovationer (nya arbetssätt med t.ex. webbaserade behandlingar, nya terapier, och entreprenörer) används i för liten utsträckning.

Under workshopen kommer flera intressanta inspel att varvas med rundabordsdiskussioner. Mer information skickas ut under början av nästa år. Det går bra att anmäla sig redan nu: