Use Google to translate the website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Värna våra yngsta – Späda barns rätt till hälsa och utveckling

Datum: 8 oktober 2019 till 9 oktober 2019
Organisatör: Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten & Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Pris: 1000 kr exkl. moms
Plats: Folkets hus, Stockholm
Målgrupp: Blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård etc. Vi välkomnar också beslutsfattare, chefer på olika nivåer och verksamhetsutvecklare samt forskare

Det här eventet har passerat.

För tredje året i rad anordnas en nationell konferens om stöd till våra yngsta och deras föräldrar.

Innehåll

Konferensen handlar om de 1001 viktiga dagarna, och hur vi ska stötta och värna både föräldrar och barn redan under graviditeten och sedan fortsatt under barnets första två år. En period då barnet är exceptionellt mottagligt men också sårbart och föräldrarna särskilt öppna för stöd.

Huvudtalare är Docent Vibeke Moe, från Institutionen för psykologi, Oslo universitet. Teman under årets konferens är bl.a. negativa barndomsupplevelser (ACE) och deras betydelse för utveckling, exempel på samverkan vid tidiga insatser, presentation av politiska satsningar. Det blir plenarföreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik, intressanta exempel på verksamheter och utvecklingsarbete.

Innehåll

Konferensen handlar om de 1001 viktiga dagarna, och hur vi ska stötta och värna både föräldrar och barn redan under graviditeten och sedan fortsatt under barnets första två år. En period då barnet är exceptionellt mottagligt men också sårbart och föräldrarna särskilt öppna för stöd.

Huvudtalare är Docent Vibeke Moe, från Institutionen för psykologi, Oslo universitet. Teman under årets konferens är bl.a. negativa barndomsupplevelser (ACE) och deras betydelse för utveckling, exempel på samverkan vid tidiga insatser, presentation av politiska satsningar. Det blir plenarföreläsningar och seminarier med kunskap från forskning och praktik, intressanta exempel på verksamheter och utvecklingsarbete.

Program

Detaljerat program (PDF, 296 kB)

Du hittar även information om konferensen hos Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Målgrupp

Vi riktar oss till alla som möter blivande föräldrar, späda barn och deras föräldrar inom mödra- och barnhälsovård, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård etc. Vi välkomnar också beslutsfattare, chefer på olika nivåer och verksamhetsutvecklare samt forskare.

Anmälan

För anmälan klicka på länken längst ned på sidan. Sista anmälningsdag är 10 september.

Arrangörer

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Dokumentation från 2017 och 2018

Här hittar du dokumentation från de tidigare konferenserna och inspelade webbinarier om späda barn.

Kontakt

Ann-Cristine Jonsson, utredare
Folkhälsomyndigheten