Utbildning: Samarbetsvård psykisk hälsa (Modul 4: vårda samarbetsvården)

Datum: 8 oktober 2019
Organisatör: SKL
Pris: Självkostnadspris
Plats: Stockholm
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till hälsocentraler och specialistpsykiatri: chefer, allmänläkare, sjuksköterskor, samtalsbehandlare och psykiatrikonsulter.

Det här eventet har passerat.

”Samarbetsvård psykisk hälsa” är ett koncept som tagits fram under 2018 i samarbete mellan regioner och Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKL. Konceptet baseras på den evidensbaserade samarbetsmodellen Collaborative Care, med anpassning till svenska förhållanden.

Syftet med utbildningen är:

  • att få en förståelse för vad Samarbetsvård psykisk hälsa är
  • att få redskap för att pröva Samarbetsvård psykisk hälsa på sin hälsocentral
  • att få tillgång till ett lärandenätverk för erfarenhetsutbyte med andra hälsocentraler

Utbildningen ger en orientering i Samarbetsvård psykisk hälsa och är uppdelad på fyra moduler:  introduktion (7 maj), förändring av klinisk praxis (5 juni),  utbildning och träning (27 augusti) samt vårda samarbetsvården (8 oktober).

Modul 4

  • ur vårdar man samarbetsvården?
  • Information till patienter, arbete med vårdplan, återfallsprevention
  • Workshop: Gör en plan fortsatt arbete
  • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande hälsocentraler
  • Utvärdering av utbildningen
  • Att göra efter modul 4: Ta fram patientinformation. Gå igenom checklistor. Börja arbeta med Samarbetsvård.

 

Målgruppen är chefer, allmänläkare, sjuksköterskor, samtalsbehandlare och psykiatrikonsulter. Idealt är att man kan delta vid samtliga tillfällen. Vi rekommenderar att man deltar vid minst tre tillfällen för att få största möjliga nytta.

Gör en preliminär (icke bindande) anmälan genom att kontakta Martin Rödholm på mail Martin.Rodholm@skl.se eller telefon 0733-12 43 55. Sista anmälningsdag måndag 8 april. Välkomna!