Utbildning: Samarbetsvård psykisk hälsa (Modul 3: utbildning och träning)

Datum: 27 augusti 2019
Organisatör: SKL
Pris: Självkostnadspris
Plats: Stockholm
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till hälsocentraler och specialistpsykiatri: chefer, allmänläkare, sjuksköterskor, samtalsbehandlare och psykiatrikonsulter

Det här eventet har passerat.

”Samarbetsvård psykisk hälsa” är ett koncept som tagits fram under 2018 i samarbete mellan regioner och Uppdrag Psykisk Hälsa inom SKL. Konceptet baseras på den evidensbaserade samarbetsmodellen Collaborative Care, med anpassning till svenska förhållanden.

Syftet med utbildningen är:

 • att få en förståelse för vad Samarbetsvård psykisk hälsa är
 • att få redskap för att pröva Samarbetsvård psykisk hälsa på sin hälsocentral
 • att få tillgång till ett lärandenätverk för erfarenhetsutbyte med andra hälsocentraler

Utbildningen ger en orientering i Samarbetsvård psykisk hälsa och är uppdelad på fyra moduler:  introduktion (7 maj), förändring av klinisk praxis (5 juni),  utbildning och träning (27 augusti) samt vårda samarbetsvården (8 oktober).

Modul 3

 • Om utbildning i samarbetsvård psykisk hälsa:
  • för vårdsamordnare
  • för allmänläkare, samtalsbehandlare och övriga teamet
  • för konsultpsykiater
  • för patienter och närstående
 • Om utbildning i psykiatrisk diagnostik och behandling
 • Workshop: Hur kan vi arrangera utbildningar på hemmaplan?
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagande hälsocentraler
 • Att göra inför modul 4: Ta fram eget arbetsmaterial utifrån metodstödet. Ta fram riktlinjer för utbildning i triagering, diagnostik och behandling.

 

Målgruppen är chefer, allmänläkare, sjuksköterskor, samtalsbehandlare och psykiatrikonsulter. Idealt är att man kan delta vid samtliga tillfällen. Vi rekommenderar att man deltar vid minst tre tillfällen för att få största möjliga nytta.

Gör en preliminär (icke bindande) anmälan genom att kontakta Martin Rödholm på mail Martin.Rodholm@skl.se eller telefon 0733-12 43 55. Sista anmälningsdag måndag 8 april. Välkomna!