Utbildning i barnkonsekvensanalys inom socialtjänst

Datum: 29 september 2021, kl 09:00 till 30 september 2021, kl 12:00
Organisatör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
Pris: 3 000 ex. moms
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Medarbetare inom socialtjänsten.
Anmälan

Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR, och Charlotte Palmstierna, barnrättsexpert, leder en utbildning i genomförande av prövning av barnets bästa – barnkonsekvensanalyser.

Utifrån en föreläsning om barnkonventionen och hur den ska tolkas och tillämpas i genomförande av barnkonsekvensanalyser inom socialtjänstens område varvas teori med workshops med konkreta case på området, både frågor som rör barn som grupp och enskilda barn.