Utbildning: Att leda utvecklingsarbete

Datum: 10 september 2019 till 11 september 2019
Organisatör: SKL
Pris: Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuder ett begränsat antal medarbetare inom Stockholms läns kommuner och inom Region Stockholm att kostnadsfritt ta del av kursen
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15 i Stockholm.
Målgrupp: Utbildningen vänder sig till personer i kommuner, landsting och regioner som har uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten som berör flera verksamhetsområden.

Det här eventet har passerat.

Utbildningen är framtagen av SKL och den ger stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Områden som berörs är bland annat tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet, retorik mm.

Kursen ges vid två tillfällen under hösten, den 10-11 september (sista anmälningsdag 20 jun) och den 26-27 november 2019 (sista anmälningsdag 1 okt). Varje utbildning består av ett förmöte via Skype, två heldagsseminarier och eftermöte via Skype.

Frågor om kursen ställs till: Marie.Blom.Niklasson@skl.se. Läs mer om utbildningen.

Erbjudande

Under hösten kommer Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län att kunna erbjuda medarbetare inom Stockholms läns kommuner och inom Region Stockholm kostnadsfria platser på kursen Att leda utvecklingsarbetet som hålls av SKL. Antal platser vid varje tillfälle är begränsat och efter att sista anmälningsdag (20 jun för tillfället 10-11 sep) görs ett urval av de anmälda för att säkerställa en bra balans mellan deltagare från kommun respektive landsting.

Läs mer om erbjudandet.