Utbildning: Att leda utvecklingsarbete (utbildningstillfälle 2)

Datum: 31 mars 2020, kl 09:00 till 1 april 2020, kl 16:00
Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner
Pris: Genom Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuds medarbetare inom Stockholms läns kommuner och inom Region Stockholm att kostnadsfritt ta del av kursen.
Plats: Saturnus konferens, Hornsgatan 15. Lokal: Taube
Målgrupp: Personer i kommuner och regioner som har uppdrag att stödja eller leda utvecklingsarbeten som berör flera verksamhetsområden.

Det här eventet har passerat.

Under våren 2020 kommer Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län att kunna erbjuda platser på kursen Att leda utvecklingsarbetet som hålls av SKR.

Att leda utvecklingsarbeten är en tvådagarskurs där du som arbetar med utvecklingsarbete får stöd i att förbereda, genomföra och vidmakthålla förbättringar. Teori varvas med dialoger och du har god möjlighet att skapa nätverk med andra. Under kursen berörs bland annat metoderna/verktygen tjänstedesign, behovssegmentering, värdeflödesanalys genombrottsmetoden, Nolans modell, design för spridning, allmän projektledning, coachning, att leda i komplexitet och retorik mm.

Genom Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län erbjuds medarbetare inom Stockholms läns kommuner och inom Region Stockholm att kostnadsfritt ta del av kursen. Anmälan görs direkt till SKR via deras anmälningsformulär, där du under ”fakturaadress” söker på Region Stockholm, väljer Region Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ange fakturaperson Nina Mautner Granath och referensnummer 1500P02.

Kursen ges vid två tillfällen, den 12–13 februari och den 31 mars–1 april 2020. Antal platser vid varje tillfälle är begränsat och efter sista anmälningsdag görs ett urval av de anmälda för att säkerställa en bra balans mellan deltagare från kommun respektive region.

Tider utbildningstillfälle 2

Förmöte Skype  
10 mars kl 15-16

Seminarium i Stockholm
31 mars kl 9-17
1 april kl 8-16

Eftermöte Skype
12 mars kl 15-16

Anmälan och mer information

Mer information om kursen och anmälan hittar du i inbjudan. Anmälan kan även ske via den orangea rutan ovan.

Inbjudan: Att leda utvecklingsarbeten våren 2020 (pdf)

Frågor

För frågor om kursen och anmälan, kontakta:
Marie Blom Niklasson

För frågor gällande Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län, kontakta:
Nina Mautner Granath