Tillsammans för barns jämlika levnadsvillkor – fokus barn i skolåldern

Datum: 14 september 2021, kl 09:00 - 10:00
Organisatör: Socialstyrelsen
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt
Målgrupp: Alla som arbetar förebyggande med barn och unga i kommuner och regioner.
Anmälan

Delegationen mot segregation inleder med en presentation om barns ojämlika levnadsvillkor i Sverige. Därefter berättar Borlänge kommun om sitt utvecklingsarbete för att uppnå tidiga och samordnade insatser för alla barn och unga i ett område med socioekonomiska utmaningar. Hur gör de för att nå alla barn och familjer? Hur skiljer sig arbetssätten från tidigare? Vi avslutar med reflektioner från en forskare på området.

Medverkande:

  • Karen Austin, processledare på Delegationen mot segregation
  • Cecilia Wagneryd och Annelie Bergman, utvecklingsledare Borlänge kommun
  • Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet
  • Liselotte Persson-Öhrn, Socialstyrelsen

Moderator är Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen.

Sista anmälningsdag: 7 september.

Välkommen att anmäla dig!