Temadag: Gruppens möjligheter

Datum: 1 februari 2019, kl 13:00 - 16:30
Organisatör: Magelungen och Terapikolonier
Plats: Bondegatan 35
Målgrupp: Verksamheter inom kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting med satsningar inom området psykisk hälsa.

Det här eventet har passerat.

Barn och ungas ökande psykiska ohälsa har uppmärksammats mycket under det gångna året. Upplevd press i skolan, låga skolprestationer, mobbing, ensamhet och svårigheter inom familjen är kända riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa. Sociala sammanhang, stöd och psykiska resurser fungerar omvänt skyddande. Dagen handlar om gemenskap, relationer och vad insatser och behandling i grupp kan göra för att främja psykisk hälsa hos särskilt utsatta barn och unga.

Anmälan och ev kostönskemål: jennifer.sternberg@magelungen.com