Styrgruppsmöte Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län

Datum: 12 juni 2019

Den 12 juni har styrgruppen för det länsövergripande arbetet med psykisk hälsa styrgruppsmöte.