Styrgruppsmöte Uppdrag psykisk hälsa Stockholms län

Datum: 15 februari 2019

Det här eventet har passerat.

Den 15 februari har styrgruppen för det länsövergripande arbetet med psykisk hälsa styrgruppsmöte.