Seminarium 2: Lagar och sekretess – så säkerställer vi bra samverkan mellan socialtjänst och skola

Datum: 17 mars 2020, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län
Pris: Seminariet är kostnadsfritt
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län
Anmälan

En nyckel till att främja skolnärvaro är samverkan mellan skola och socialtjänst. Ibland kan lagstiftning och sekretessbestämmelser uppfattas komplicerade och därför hindra nödvändig samverkan – men behöver det verkligen vara det?

Välkommen till ett seminarium där du får möjlighet att både dela med dig av dina erfarenheter och ta del av andras goda exempel på området. Seminariet leds av Staffan Olsson som har lång erfarenhet av utbildning av personal inom skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Han har även skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.

Frågor

Andreas Jacobsson
Projekt- och processledare Ifous
andreas.jacobsson@ifous.se

Ladda ned beskrivning

Ladda ned och skriv ut PDF

Seminarieserie i fyra fristående delar 

Seminariet är en del av en seminarieserie i fyra fristående delar som kombinerar ökad kunskap med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro. Deltagarna kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen. Separat anmälan krävs till varje seminarium. Deltagande är kostnadsfritt.

Seminarierna genomförs under första halvan av 2020.

Seminarietillfällena kommer publiceras i Kalender.