Seminarium 2: Lagar och sekretess – så säkerställer vi bra samverkan mellan socialtjänst och skola

Datum: 17 mars 2020
Målgrupp: För dig som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län

Det här eventet har passerat.

En nyckel till att främja skolnärvaro är samverkan mellan skola och socialtjänst. Ibland kan lagstiftning och sekretessbestämmelser uppfattas komplicerade och därför hindra nödvändig samverkan – men behöver det verkligen vara det?

Titta på seminariet

Hela föreläsningen är fördelad på tre olika klipp med olika fokusområden. Med anledning av Covid-19 spelades seminariet in som ett konferenssamtal. Tyvärr är ljudkvaliteten något sämre under de första 15 minutrarna men förbättras sedan.

Del 1: Introduktion och anmälningsplikt

Del 2: Lagstiftning, sekretesskydd och samtycke

Del 3: Frågor/svar och sammanfattning

Om seminariet

Seminariet leddes av Staffan Olsson som har lång erfarenhet av utbildning av personal inom skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri. Han har även skrivit boken Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola.

 

Seminarieserie i fyra fristående delar 

Seminariet är en del av en seminarieserie i fyra fristående delar som kombinerar ökad kunskap med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro. Deltagarna kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen. Separat anmälan krävs till varje seminarium. Deltagande är kostnadsfritt.

Seminarierna genomförs under första halvan av 2020.

Seminarietillfällena kommer publiceras i Kalender.