Seminarium 2: Att agera tidigt för att förebygga skolfrånvaro (fullsatt)

Datum: 9 oktober 2019, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län
Pris: Seminariet är kostnadsfritt
Plats: Lustikulla, Liljeholmsvägen 18, Stockholm
Målgrupp: För de som arbetar med eller ansvarar för frågor som handlar om skolnärvaro och skolfrånvaro i Stockholms län.

Det här eventet har passerat.

Den kunskap som finns om att motverka och förebygga skolfrånvaro pekar på vikten av att upptäcka tidiga signaler hos elever, och att agera i ett tidigt skede. Men hur gör man det i praktiken?

Det är några av de frågor vi kommer att samtala om med Malin Gren Landell, leg. psykolog och författare under seminariet. Malin har på regeringens uppdrag utrett frågan om att vända skolfrånvaro till skonärvaro. Hennes utredningsbetänkande ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera” presenterades december 2016 och där är ett tydligt fokus just de tidiga insatserna. Malin har också skrivit böcker, bland annat Främja närvaro (N&K 2018).

Under seminariet kommer det även att presenteras ett praktiskt exempel från en region eller kommun, samt finnas utrymme för diskussion deltagarna emellan.

Tid
Onsdag den 9 oktober, kl 13:00-16:00

Anmälan
Görs via den orangea rutan ovan senast den 18 september 2019. OBS! Fullsatt.
Vänligen kontakta Andreas Jacobsson för väntelista: andreas.jacobsson@ifous.se

Frågor
Kontakta Karin Hermansson, FoU-ansvarig Ifous
karin.hermansson@ifous.se

Ladda ned beskrivning
Ladda ned och skriv ut PDF