Seminarium 1: Så främjar vi skolnärvaro i gymnasiet – enligt forskningen

Datum: 30 januari 2020, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län
Pris: Seminariet är kostnadsfritt
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: För dig som arbetar med ungdomar i gymnasieskola

Det här eventet har passerat.

Hur kan vi utveckla insatserna för att främja att våra barn och unga vill och klarar av att gå till skolan? Hur kan vi använda den forskning som finns i det arbete vi redan gör?

Att förebygga skolfrånvaro är en aktuell och viktig fråga i många kommuner, och ett viktigt led i att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län genomför under 2020 en rad aktiviteter inom detta område, varav en är spridning av översikten om vad som främjar barns och ungas skolnärvaro.

Under seminariet presenteras forskningsöversikten Skolnärvaro – En översikt av forskning om att främja alla barns och ungas närvaro i skolan som gjorts och sammanställts av Helena Andersson, lektor vid Högskolan i Kristianstad, och granskats av Mara Westling Allodi, professor vid Stockholms universitet. Under seminariet ges tillfälle att diskutera forskningsresultaten utifrån det arbete som pågår i länet. Seminariet leds av forskningsinstitutet Ifous, som projektlett arbetet med översikten.

Tid

Torsdag 30 januari kl 13.00-16.00.

OBS!

Observera att seminariet ges vid två tillfällen denna dag. Ett förmiddagspass med inriktning för dig som arbetar med barn och unga som går i grundskola och ett eftermiddagspass med inriktning för dig som arbetar med ungdomar i gymnasieskola.

Frågor

Kontakta:
Andreas Jacobsson,
Projekt- och processledare för Ifous
andreas.jacobsson@ifous.se

Ladda ned beskrivning

Ladda ned och skriv ut PDF

Seminarieserie i fyra fristående delar 

Seminariet är en del av en seminarieserie i fyra fristående delar som kombinerar ökad kunskap med möjlighet till erfarenhetsutbyte för starkare samverkan. Varje seminarium fokuserar på en särskild fråga/tema och serien vänder sig till alla som arbetar med frågan om skolfrånvaro. Deltagarna kan välja att delta vid ett eller flera tillfällen.

Seminarierna genomförs under första halvan av 2020.

Seminarietillfällena kommer publiceras i Kalender.