Segregationsbarometern presenteras för kommuner och regioner

Datum: 15 september 2021, kl 08:30 - 09:30
Organisatör: Delmo
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt
Målgrupp: Tjänstemän och politiker som arbetar med segregationsfrågor i kommun och region.
Anmälan

Segregationsbarometern lanseras under hösten 2021. Under detta webbinarium berättar Delmos om  verktyget, varför det har tagits fram och hur det fungerar för dig som arbetar i en kommun eller region.

Verktyget gör det möjligt att mäta och följa upp segregation och utvecklingen av denna, både sektorsövergripande och på många olika geografiska nivåer.

Segregationsbarometern riktar sig bland annat till tjänstemän inom kommuner och regioner som arbetar med att minska och motverka segregation. I utvecklingsarbetet har Delmos arbetat nära myndighetens målgrupper, bland annat i form av referensgrupper med representanter för kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhälle. Myndigheten har också haft löpande dialog med forskare i utvecklingen av systemet.

I samband med presentationen finns även möjlighet att ställa frågor om verktyget.