Samverkan för att minska ofrivillig ensamhet hos personer 65+

Datum: 8 juni 2021, kl 14:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Förtroendevalda, beslutsfattare, tjänstepersoner och strateger inom kommuner och regioner.
Anmälan

Under 2021 sänder Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett antal webbsända studiebesök och webbinarier för att förmedla inspiration och lärande om samverkan som gör skillnad. Samverkan för att minska ofrivillig ensamhet hos personer 65+ är ett webbsänt studiebesök där Skaraborg i Västergötlands län lyfter sina insatser och sin samverkan för att motverka ofrivillig ensamhet.

2030 kommer var fjärde invånare i Skaraborg vara 65 år eller äldre. Många är nöjda med livet och ser det som meningsfullt, men inte alla. Under detta webbsända studiebesök får vi  vi få höra mer om samverkan, metoder samt arbetssätt för att minska ofrivillig ensamhet, som är ett exempel på samverkan mellan Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommuner och Skaraborgs kommunalförbund.

Medverkande

Emma Hevelius, Folkhälsostrateg, Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg
Anna Stadig Pilhagen, Folkhälsostrateg, Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg
Jesper Ekberg, samordnare Strategi för hälsa, SKR
Anna Thomsson, handläggare, SKR