Samordnad individuell plan – hur går det?

Datum: 7 juni 2021, kl 13:00 - 15:00
Organisatör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Politiker, chefer och ledare inom regional hälso- och sjukvård och kommunal socialtjänst och skola.
Anmälan

Uppdrag psykisk hälsa, SKR har under flera år arbetat med frågor som rör samordning av insatser mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten för personer med psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården och kommunerna behöver samordna insatser för att en god vård och insatser av god kvalité ska kunna ges. En samordnad individuell planering med SIP kan hjälpa i det komplexa vård- och omsorgslandskap vi har i Sverige.

Moderator: projektchef Ing-Marie Wieselgren, SKR.

Medverkar gör bland annat:

Ulla-Karin Schön, professor vid Stockholms universitet och Liv Nordström doktorand i socialt arbete vid Mälardalens högskola
Göran Stiernstedt med erfarenhet av statliga utredningar bland annat Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) och den nu pågående Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (dir 2019:93)
Fredrik Hjulström, sekreterare i den avslutade statliga utredningen Hållbar socialtjänst – ny socialtjänstlag (SOU 2020:47).
Malin Gren Landell, utredare i den avslutade statliga utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)
Mikael Sandlund, sekreterare i den avslutade statliga utredningen Missbruksutredningen (SOU 2011:35)
NSPH ( Nationell samverkan för psykisk hälsa)
Riksförbundet Attention
Verdandi