Så rustar vi samhället för att möta barn och ungas psykiska ohälsa

Datum: 7 juli 2021, kl 10:00 - 10:45
Organisatör: Sveriges kommuner och regioner, SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt seminarium
Anmälan

Den psykiska ohälsan är en av vår tids största folkhälsoutmaningar och påverkar hela samhället. Coronapandemin med förändrade rutiner och vardag,  har ökat risken för ohälsa, inte minst bland barn och unga. Men utvecklingen där fler unga mår dåligt fanns även före pandemin och var en anledningarna till den Kraftsamling för psykisk hälsa som SKR tog initiativ till under våren 2019.

Det finns en stor samsyn om vad som behöver göras – nu är det dags att se till att det händer. Hur vänder vi den psykiska hälsan för barn och unga? Vilket ansvar har vi för eleverna i skolan? Vad behöver vi göra tillsammans för att stötta barn och unga? Finns det insatser som kan göras snabbt och vad är viktigast att göra på längre sikt? Det är några av frågorna som besvaras på detta seminarium.

Medverkande:

Helene Odenjung, ledamot, SKR:s arbetsutskott
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande riksdagens socialutskott
Anna Sarkadi, professor Uppsala universitet
Rikard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero
Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag psykisk hälsa