Psykiatrin i siffror

Datum: 25 maj 2021, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag psykisk hälsa nationellt, SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling.
Anmälan

För sjätte året i rad arrangerar projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) konferensen Psykiatrin i Siffror.

Liksom tidigare år ligger ett stort fokus på resultatet från den kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av UPH och Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid SKR. Kartläggningen innehåller data från 2020 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner uppdelat på Barn- och ungdomspsykiatri, Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri.

Inom ramen för konferensen arrangeras även tre webbinarier via Zoom inriktade på BUP, VUP och RPV där vi går djupare in på respektive område.

Workshop 1 – tisdag 25 maj kl 10-12, barn- och ungdomspsykiatri
Workshop 2 – onsdag 26 maj kl 10-12, vuxenpsykiatri
Workshop 3 – torsdag 27 maj kl 10-12, rättspsykiatri