Psykiatrin i siffror för BUP

Datum: 25 maj 2021, kl 10:00 - 12:00
Organisatör: Uppdrag psykisk hälsa nationellt, SKR
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt via Zoom
Målgrupp: Chefer inom psykiatrin, politiker, verksamhetsutvecklare och ansvariga för datainsamling.
Anmälan

För sjätte året i rad arrangerar projektet Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) konferensen Psykiatrin i Siffror.

Liksom tidigare år ligger ett stort fokus på resultatet från den kartläggning av specialistpsykiatrin som genomförts av Nysam på uppdrag av UPH och Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid SKR. Kartläggningen innehåller data från 2020 för den specialistpsykiatriska öppen- och heldygnsvården från samtliga regioner och under detta webbinarium fokuserar vi på BUP.