Presentation och dialog om ”Uppföljning av skolfrånvaro i Stockholms län”

Datum: 30 september 2021, kl 14:00 - 16:00
Organisatör: Storsthlm
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Webbinarium
Målgrupp: Utbildningschefer, elevhälsochefer eller motsvarande och/eller verksamhetschefer för den medicinska insatsen inom elevhälsan.

Skolfrånvaro är en aktuell fråga i hela länet och relevant både för kommuner och region. Under vintern 20/21 genomförde Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län en förstudie med syfte att kartlägga hur kommunerna arbetat med registrering av skolnärvaro och uppföljning av skolfrånvaro.

Förstudien visar bland annat att det finns ett behov av bättre analyser av närvarostatistik för att den ska kunna användas på ett mer strategiskt och ändamålsenligt sätt. Den visar också att det saknas en gemensam definition av vad som är problematisk skolfrånvaro.

Storsthlm bjuder in till en presentation av och dialog i syfte att sprida resultaten och diskutera behov och möjligheter gällande gemensamt utvecklingsarbete i länet med utgångspunkt i förstudiens resultat. Max 3 deltagare per kommun.

Ta del av alla resultat och identifierade behov av fortsatt regionalt utvecklingsarbete på området i Förstudie: Uppföljning av skolfrånvaro i Stockholms län.

Frågor och anmälan, kontakta Maja Hagström eller Johanna Ström.