Omställning i samverkan med hälsa som strategi

Datum: 27 maj 2021, kl 13:00 - 16:30
Organisatör: Sveriges kommuner och regioner tillsammans med Folkhälsomyndigheten
Pris: 1 000 kronor ex. moms
Plats: Digitalt seminarium
Målgrupp: Beslutsfattare och andra som har strategisk funktion i arbetet för en god och jämlik hälsa.
Anmälan

Covid-19-pandemin har drabbat oss på ett genomgripande sätt. Samtidigt som den har den fört oss samman och utmanat våra invanda mönster har den tvingat oss att agera snabbt för att dämpa negativa hälsokonsekvenser på både kort och lång sikt. Allt fler har blivit medvetna om behovet av förebyggande och främjande arbete.

Hur blir våra gemensamma erfarenheter en drivkraft som skyndar på omställningen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle? Hur tar vi tillsammans stegen från strategi till praktisk handling för en god och jämlik hälsa?

Under webinariet presenterar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten (FHM) pandemins konsekvenser för folkhälsan och vad vi kan ta med oss in i framtiden. Stödstrukturen för det statliga folkhälsoarbetet presenteras och diskuteras och du får ta del av lokala och regionala exempel där omställning i samverkan mellan kommuner, regioner och andra samhällsaktörer redan gör skillnad.

Sista anmälningsdag: 26 maj.