Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa

Datum: 21 september 2021, kl 15:00 - 16:30
Organisatör: SKR, Sveriges kommuner och regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt
Målgrupp: Beslutsfattare, vårdpersonal och andra intresserade som arbetar med psykisk hälsa i primärvården.
Anmälan

Programgruppen för Nära Vård på SKR arrangerar  webbinarier för att sprida kunskap om olika arbetssätt inom psykisk ohälsa och ge exempel på hur både regionernas och kommunernas primärvård kan stärka den psykiska hälsan.  Under detta webbinarie fokuserar vi på kompetensutveckling för vårdpersonal och patienter med psykisk ohälsa i primärvården.

Ur programmet:

  • Nära vård och psykisk hälsa, Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för Nära Vård, SKR.
  • Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt, Jessica Andersson, projektledare, NSPH Skåne.
  • Nationellt vård- och insatsprogram vid Depression och ångestsyndrom.
  • Landet runt. Flera olika exempel på kompetensutveckling inom primärvård, till exempel:
    Utbildning inom Psykisk ohälsa för Husläkarmottagningar i Region Stockholm, Lisabet Kollin, Projektledare för STEP-UP (Stödsystem för arbetet med psykisk ohälsa inom primärvård – ett utbildnings- och samverkansprojekt).
  • Vårdcentral med tilläggsuppdrag för barn- och ungas psykiska hälsa i VGR, vilken kompetensutveckling behövs? Evelina Stranne och Zophia Mellgren, projektledare, Västra Götalandsregionen.
  • Samarbetsvård psykisk hälsa i Dalarna – kompetensutveckling för personal, Henric Jansson, projektledare, Division Primärvård, Region Dalarna.