Metodstöd i implementering – träff 3

Datum: 4 mars 2019, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län & CES
Plats: Solnavägen 1E, plan 4
Målgrupp: Verksamheter inom kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting med satsningar inom området psykisk hälsa.

Det här eventet har passerat.

För att arbetet med psykisk hälsa ska vara så effektivt som möjligt måste evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram kunna implementeras på ett bra sätt. Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) erbjuder därför i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län ett riktat metodstöd i implementering.

Erbjudande
I januari 2019 startar en riktad utbildning till verksamheter inom kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting med satsningar inom området psykisk hälsa.

Läs mer om erbjudandet och anmäl dig här.