Metodstöd i implementering – träff 3

Datum: 7 oktober 2020, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Metodstödet ges av Enheten för implementering och utvärdering, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). På enheten arbetar implementeringsexperter vilka leds av Henna Hasson, som även är docent och forskare i implementering vid Karolinska Institutet.
Plats: Solnavägen 1E, plan 4
Målgrupp: Verksamheter inom kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm med satsningar inom området psykisk hälsa.

För att arbetet med psykisk hälsa ska vara så effektivt som möjligt måste evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram kunna implementeras på ett bra sätt. Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) erbjuder därför i samarbete med Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län ett riktat metodstöd i implementering.

Erbjudande

I september 2020 startar en riktad utbildning till verksamheter inom kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm med satsningar inom området psykisk hälsa.

Förutsättningar

Varje enhet deltar med en verksamhetschef (eller en annan lämplig chef) och två till tre medarbetare. Grunden för metodstödet är att en chef arbetar tillsammans med några centrala medarbetare. Detta är viktigt för att kunna göra de förändringar som leder till en framgångsrik implementering.

För anmälan och frågor om metodstöd för implementering

Kontakta Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin: implementering.slso@sll.se.

Vid anmälan ange:

  • Enhetens namn
  • Namn på deltagarna
  • Mailadresser
  • Vem som är chef
  • Vem som är kontaktperson
  • Vad ni avser att implementera

Sista anmälningsdag

Principen först till kvarn gäller.