Livsavgörande samverkan

Datum: 10 september 2021, kl 09:00 - 12:30
Organisatör: Folkhälsomyndigheten
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digital konferens
Målgrupp: Alla som vill veta mer om suicid och suicidprevention.
Anmälan

Välkommen till en nationell digital konferens på Suicidpreventiva dagen den 10 september. Konferensen sätter samordning, samverkan och samarbete i fokus – med gemensamma krafter kan vi rädda liv!

Suicid är en allvarlig folkhälsofråga och arbetet med suicidprevention har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat. Men för att vi ska kunna påverka utvecklingen i rätt riktning måste det förebyggande arbetet intensifieras. En förutsättning för det är förbättrad samordning och samverkan på alla nivåer i samhället. Både kunskaper och erfarenheter finns och både kommuner, regioner och ideella organisationer verkar redo för ökat samarbete och konkreta insatser i sina respektive verksamheter.

Under förmiddagen varvas kortare föreläsningar, filmer, presentationer, paneldiskussioner och exempel på praktiskt arbete från olika håll i landet. Syftet är att belysa suicidprevention inom flera verksamhetsområden och ge en bred bild av samverkan i olika sammanhang.

Ur programmet:

  • Primärvårdens roll för främjande av psykisk hälsa och suicidprevention.
  • Suicidprevention ur ett tvärsektoriellt perspektiv – därför behövs många aktörer.
  • Strategisk universell prevention och samverkan på olika samhällsnivåer.

Sista anmälningsdag: 8 september