Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende

Datum: 11 november 2019, kl 09:30 - 15:30
Organisatör: Nationellt Programområde Psykisk Hälsa
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård och kommun som i sitt arbete möter personer med självskadebeteende. Politiker. Professions- och brukarföreningar.

Det här eventet har passerat.

Den 11 november 2019 lanseras det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) för självskadebeteende.

Programmet, i kombination med arbete för att stödja spridning och implementering, ska öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient/brukare/elev.

Programmet riktar sig till hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola/elevhälsa.

Dagen inleds med en gemensam förmiddag där du får veta hur VIP har tagits fram, brukarmedverkan i arbetet, innehåll och användningsområden.

På eftermiddagen ges målgruppsinriktade seminarier utifrån verksamhet och befattning.

Välkommen!

Frågor
maria.svernehem@skl.se
08-452 74 85

Ladda ned inbjudan