Lansering av ”Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa i förskolan”

Datum: 24 november 2021, kl 13:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län
Pris: Kostnadsfritt
Plats: TBD
Målgrupp: Alla som arbetar med främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa i förskolan.

Efter ett framgångsrikt arbete med hur man kan främja skolnärvaro och motverka skolfrånvaro tar Ifous nu fram ett material riktat till förskolan: ”Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa i förskolan”, på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.

Barn som samtidigt växer upp i familjer med ekonomisk och/eller social utsatthet, där barnen själva visar symtom på psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning och där barnet inte har en fungerande vardag i förskola eller skola riskerar allra mest att inte få stöd i tid. Allra mest sårbara är de med föräldrar som av olika skäl inte uppmärksammar barnets problem eller inte är mottagliga för hjälp och stöd. Det är också troligt att dessa barn och deras livsvillkor påverkas särskilt negativt av pågående pandemi som kan leda till att skillnaderna i hälsa ökar. De barn som växer upp med den här typen av komplexa problem och inte får hjälp i tid riskerar inte bara psykisk ohälsa utan också att få stora svårigheter att gå ut skolan med godkända betyg samt svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

Utgångspunkten är möjligheten att ge stöd till barn tidigt i livet, något som kan göra stor skillnad för både fortsatt utveckling och psykisk hälsa. Idag saknar förskolan både kunskapsstöd och en motsvarighet till skolans elevhälsa, och rektorer uppger att det är en utmaning att ge alla barn det stöd de behöver. Ifous material ska ge stöd för strukturerad samverkan för främjande och förebyggande arbete i förskolan baserat på forskning och erfarenhet.

Anmälningslänk kommer!

För mer information:

Kontakta Maja Hagström, Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län.