Kraftsamling för psykisk hälsa

Datum: 21 september 2021, kl 13:00 - 14:45
Organisatör: SKR, Sveriges kommuner och regioner
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt
Målgrupp: Du som arbetar med psykisk hälsa i kommun eller region.
Anmälan

Sedan hösten 2019 har Kraftsamling för psykisk hälsa samlat över 550 aktörer från hela samhället för att gemensamt arbeta för ett mer hälsofrämjande samhälle, rustade individer och ett skyddsnät med tätare maskor. Nu är det dags igen!

Hittills har Kraftsamlingens deltagare tillsammans dragit i gång över 40 initiativ för att enskilt och tillsammans möta några samhälles största utmaningar på området psykisk hälsa. Flera  produkter har tagits fram och angelägna frågor har besvarats. Nu vill vi dela med oss av en del av allt som har hänt, till exempel:

  • Vilka huskurer för psykisk hälsa bör alla känna till?
  • Hur kan skolan användas som arena för att stödja existentiell hälsa?
  • Vilka argument kan motivera unga att avstå från narkotika?

Välkommen!