Införande av nationellt vård- och insatsprogram: Schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd

Datum: 9 maj 2019, kl 10:00 - 15:00
Organisatör: SKL, NPO Psykisk hälsa
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Piperska muren

Det här eventet har passerat.

I april 2019 lanseras det första nationella vård- och insatsprogrammet (VIP) inom psykisk hälsa för Schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd. Under året följer program för Ångest och depression, Självskadebeteende, Missbruk och beroende samt ADHD. Samtidigt förbereds stöd för programmens spridning och implementering i berörda verksamheter.
Den 9 maj anorndas en konferens som bland annat belyser följande teman:

  • Den nya kunskapsorganisationen – möjligheter och svårigheter
  • Kunskapsspridning med nationella vård- och insatsprogram (VIP)
  • Innehåll och utformning av VIP Schizofreni och liknande tillstånd
  • Nationellt, regionalt och lokalt stöd för spridning och implementering och användning
  • Uppföljning och uppföljningsindikatorer
  • Kommande VIP

 

Läs mer om programmet.