Inbjudan till nätverket Aktion Psykisk Hälsa

Datum: 29 maj 2019, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Aktion Psykisk Hälsa
Plats: Balzar Salen, Bolinders plan 1

Det här eventet har passerat.

Aktion Psykisk Hälsa är en arbetsgrupp med representanter från länets anhörigstöd, psykiatrin och olika intresseorganisationer. Vi har anhörigstöd i fokus.

Vi vill ha dig med oss i samverkan kring psykisk ohälsa för att utöka utbud och tillgänglighet för anhöriga – oavsett hemkommun.

Syftet med dagen

  • Att presentera förslag på nya samarbetsformer.
  • Att presentera fördelar med att vara en del av samarbetet.
  • Att förklara förväntningar på er som går in i samarbetet.

Genom att vara med i nätverket får du

  • delta i gemensamma kartläggningar
  • delta i en koordination av de anhörigaktiviteter som sker i länet
  • möjlighet att samskapa aktiviteter med andra aktörer i hela länet
  • ökade spridningsytor för dina evenemang
  • möjlighet att kunna erbjuda ”dina anhöriga” ett brett utbud av aktiviteter