Hur får vi till bra samverkan för förebyggande och tidiga insatser till barn och unga?

Tidiga och förebyggande insatser
Datum: 6 november 2019, kl 09:00 - 12:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Folkungagatan 90, Konferens Södermalm
Målgrupp: Chefer, medarbetare och politiker som arbetar med eller ansvarar för förebyggande och tidiga insatser till barn och unga i Stockholms län

Det här eventet har passerat.

Inbjudan till seminarium om:

Hur får vi till bra samverkan för förebyggande och tidiga insatser till barn och unga?
– erfarenheter från arbetet i Stockholms län

Förebyggande och tidiga insatser kan minska risken för att problem uppstår eller att problem förvärras. Bra och fungerande samverkan mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården är viktigt och en förutsättning för att kunna arbeta effektivt med förebyggande och tidiga insatser.

Under seminariet presenteras erfarenheter från att arbeta med tidiga samordnade insatser i Stockholms län. Vi får också ta del av hur man arbetar med frågan om tidiga insatser i samverkan på nationell nivå.

Program:

8.30-9.00
Kaffe/te & smörgås

9.00-9.10
Välkomna (Bodil Klintberg, moderator)

9.10-9.30
Ambitioner och vägen framåt (Susanne Nordling (MP), Ordförande Psykiatri, Beroendevård & Psykisk hälsa i Region Stockholm, Pernilla Bergqvist (L), Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Sigtuna och Seppo Karmitsa (KD), Ordförande i Socialnämnden i Sollentuna)

9.30-10.00
Regeringens satsning på samverkan för tidiga insatser (Ylva Branting, utredare Socialstyrelsen)

10.00-10.30
Saga-modellen för tidiga insatser till små barn i Sollentuna (Maja Hagström, processledare barn och unga)

10.30-11.00
Elevhälsan i förskolan i Sigtuna (Birgitta Asplund, Verksamhetschef barn- och elevhälsoenheten)

11.00.-11.30
Horisonten – samverkan mellan socialtjänsten i Nacka och Boo Vårdcentral (Katrin Engel, biträdande verksamhetschef Boo vårdcental)

11.30-12.00
Gemensamma lärdomar (Bodil Klintberg, moderator)

Tider

Onsdag den 6 november, kl 09:00-12:00 (kaffe finns från 08:30).

Anmälan

Görs via den orangea rutan ovan senast den 25 oktober 2019.

Frågor

Kontakta Nina M Granath, projektledare Uppdrag Psykisk Hälsa
nina.mautner-granath@sll.se

Ladda ned inbjudan här