Frukostseminarium om hot, våld och trakasserier i skolan

Datum: 12 november 2019, kl 08:00 - 09:30
Organisatör: Forte
Pris: Kostnadsfritt men kräver föranmälan
Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7

Det här eventet har passerat.

Hot, våld och trakasserier förkommer i stort sett i alla skolor. Det drabbar både elever och lärare. Enligt Brottsförebyggande rådets skolundersökning om brott har mer än hälften av eleverna i årskurs nio någon gång utsatts för brott. Det vanligaste brottet pojkar utsättas för är stöldbrott. Bland flickor är det vanligast att utsättas för sexualbrott.

Den 12 november bjuder Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, in till ett frukostseminarium om hot, våld och trakasserier i skolan. Vi presenterar också nästa nummer av Forte Magasin där vi lyfter fram frågan ytterligare och ger en röst åt elever, rektorer och andra aktörer inom skolvärlden.

På frukostseminariet medverkar bland andra Ylva Odenbring, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, som presenterar sitt forskningsprojekt Ungdomar, utsatthet och skola. Elevperspektiv på våld, trakasserier och kränkningar.

Länk till inbjudan