Frukostseminarium om föräldrastöd

Datum: 11 juni 2019, kl 08:15 - 09:30
Organisatör: Riksförbundet Attention
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Det här eventet har passerat.

Under våren 2019 genomförde Riksförbundet Attention en enkätundersökning som riktade sig till anhöriga som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, autism och Tourette. Gensvaret var rekordstort med närmare 3200 mycket tänkvärda svar som bekräftar behovet av ett riktat stöd till dessa föräldrar.

Vi kommer presentera resultat av enkäten och föra ett panelsamtal med sakkunniga kring hur vi kan gå vidare.

Medverkande:

  • Tatja Hirvikoski, Docent, FoU-chef Habiltering & Hälsa
  • Ritva Gough, forskare från Nationellt kompetenscentrum anhöriga
  • Anki Sandberg, ordförande, Riksförbundet Attention
  • Elisabeth Gunnars, projektledare Riksförbundet Attention
  • Annica Nilsson, intressepolitisk ombudsman, Riksförbundet Attention

Övrigt

Frukost serveras från kl 07.45.

Obligatorisk föranmälan krävs via länk ovan.