Första hjälpen till psykisk hälsa: äldre

Datum: 14 september 2021, kl 08:30 till 15 september 2021, kl 16:30
Organisatör: NASP
Pris: Kurslitteratur á 390 kronor
Målgrupp: Biståndshandläggare Region Stockholm.
Anmälan

Under hösten erbjuder Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) en kostnadsfri utbildning riktad till biståndshandläggare i Region Stockholm: Första hjälpen till psykisk hälsa: äldre. Utbildningen är på två dagar och det finns många kursdatum att välja på.

Under utbildningen lär du dig mer om olika psykiatriska tillstånd som till exempel demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, matproblem och undernäring. Du lär dig att stötta och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen har fått professionell hjälp. Genom gruppövningar, rollspel, diskussion och temafilmer får du insikter och ny kunskap som för att du lättare kan förstå, upptäcka och tolka tecken på psykisk ohälsa i din roll som biståndshandläggare.