Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Datum: 10 april 2019 till 12 april 2019
Organisatör: Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
Plats: Karolinska Institutet, Aula Medica, Nobels väg 6, campus Solna (Stockholm)
Målgrupp: Konferensen riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, specialpedagoger, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade.

Det här eventet har passerat.

Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en nationell vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autism, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som arrangerats sedan 2010.

Dag 1 och 3 består av föreläsningar från internationella experter och dag 2 av föreläsningar om forskning och utvecklande arbete från Sverige av svenska universitet, kliniska verksamheter och intresseorganisationer.

Nytt för denna gång är att vi kommer att ha en posterutställning på plats om aktuell forskning och utvecklingsprojekt inom NPF-området. Posters kommer att vara upphängda hela konferensen och under dag 2 ska dessa vara bemannade av författare/projektledare i samtliga pauser för frågor och diskussion.