Filmlansering: främjande och förebyggande arbete

Datum: 15 september 2021, kl 09:00 - 10:00
Organisatör: Folkhälsopilot Stockholm
Pris: Kostnadsfritt
Plats: Digitalt
Målgrupp: Samordnare och strateger (preventionssamordnare, föräldraskapsstödssamordnare, brottsförebyggare etc.) i Stockholms län.
Anmälan

Folkhälsopilot Stockholm har tagit fram fyra utbildningsfilmer om främjande och förebyggande arbete med fokus på goda och jämlika uppväxtvillkor:

Vi behöver göra mer tidigare
Vi behöver göra mer tillsammans
Vi behöver nå ut till fler
Vi behöver rätt förutsättningar

I filmerna samlas röster från forskare, praktiker och politiker och förhoppningen är att de ska bidra till en gemensam kunskapsbas, inspirera och motivera fler till ett systematiskt främjande och förebyggande arbete.

Den 15 september kan du som arbetar som samordnare eller strateg i Stockholms län delta i en träff för att diskutera hur filmerna kan användas lokalt.